Về EMP Dự án

Một số dự án tiêu biểu đã thực hiện:

- Phát triển hệ thống thư thoại tự động, ứng dụng cho ĐH Bách Khoa TPHCM.

- Mô phỏng phân luồng giao thông TP.HCM, thiết kế các pha đèn tại một số nút giao thông trên địa bàn TPHCM.

- Phát triển phần mềm QUBA, quản lý các vườn quốc gia Việt Nam

- Xây dựng phần mềm quản lý cấp giấy phép, dự án CITES

- Tư vấn nâng cấp phần mềm quản lý, xây dựng cổng thông tin điện tử cho Cục V26

- Tư vấn thiết kế hệ thống quản lý tàu thuyền đánh cá ngư dân miền Trung qua GPS, hỗ trợ công tác cứu hộ sau bão.

- Tư vấn và Triển khai các ứng dụng quản lý cho các sở ban ngành, doanh nghiệp. 

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề An ninh bảo mật tại các Học viện, các Trường đại học và Cao đẳng tại Việt Nam